O nás

Proč vznikl zpravodajský portál VLTAVA.news? Protože skutečné zpravodajství z naší země zcela vymizelo. Novinařina se z médií postupně vytratila, což jsme mohli vidět nejen v době „kovid 1.0“, ale ještě ve větší intenzitě v době „války“. Ale není to otázka posledních let, tento trend jsme mohli pozorovat nejméně patnáct, dvacet let.

Pokud hledámé příčiny jakýchkoliv společensko-politických změn a dějů, jedna z nejspolehlivějších metod je podívat se na výsledek těchto dějů a položit si otázku: v čí prospěch se to děje? A pak popřemýšlet: není právě nejpravděpodobnější, že ti, kteří z toho mají prospěch, jsou tou pravou příčinou? Známá poučka zní: „za vším hledej tok peněz“, peníze jsou však jen hnací síla, nástroj pro manipulaci a korupci. Jsou to jen drobky z chleba pro pochopení od kud vítr vane. Ale to, proč se dějí některé společensko-politické posuny jsou moc, vliv a ovládání.

K odkrývání takovýchto tendencí a skrytých pochodů má sloužit novinařina. Jedině ta může zaručit, že demokratický systém bude funkční, protože demokraticky zvolený parlament je volen na základě informací, které se k lidem dostávají. V posledních pár letech však vidíme, jak byla veřejnost pomocí médií zmanipulována a následkem toho prošly vládě věci, které by při přístupu ke skutečným informacím nemohly projít. Likvidace skutečné novinařiny je tedy sice ne tak viditelný, ale zcela zřejmý útok na demokratický řád. A je vhodné si přimomenout článek 23 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Parlament schválením pandemického zákona předal moc z námi zvolených zástupců do rukou úředníků a tedy tím mimochodem přímo ústavním zákonem legitimizoval odpor občanů.

Protože vidíme, jak obrovskou roli jak v kovidovém tak válečném konfliktu hrála média, můžeme si být téměř jistí, že to není náhoda ale záměr. Že to není pouhá „lenost“ a přirozená samovolná „debilizace“ novinářů. Mnoho opravdových redaktorů během posledních 20 let odešlo z mainstreamových a veřejnoprávních médií, protože se v nich přestávalo dát dýchat.

Ovzduší v médiích se proměnilo z původní investigace v prostitutizaci. Byla to příprava na válku proti lidem, kterou definitivně vyhlásil současný premiér České republiky. Média nepřinášejí informace ale pouze a jen propagandu, což je nástroj války, a vypínání webů je třešnička na tomto velkolepě upečeném dortu. To vše je zcela otevřený útok na demokratický systém.

Strůjci „kovid 1.0“ ohlašují, že přijde další nebezpečná vlna. Neříkají, že uvidíme, jestli přijde nebo ne, že se ukáže jaké budou nové mutace, jak budou infekční a nebezpečné. Oni si jsou jisti. Tedy operace „kovid 2.0“ je nachystána k podzimnímu spuštění děj se co děj. Vláda a novináři opět vytáhnou do boje proti lidem (pokud si vůbec dají pauzu po válečném štvaní) a nastane opět další bitva v informační válce, kde si o pravdivosti či objektivitě informací můžeme nechat jen zdát. Válka proti nám a demokratickému systému.

No a proto jsme tady my, VLTAVA.news. Budeme vám přinášet každodenní zpravodajství. Nezaručujeme, že budeme u všeho první, že budeme informovat o čemkoliv co se kde šustne, že budeme přinášet denně padesát zpráv. Nemáme bezedný měšec vysávající peněženky občanům České republiky jako Česká televize a rozhlas, a nebo neomezená konta uhlobaronů. Ale chceme vám přinášet to skutečně důležité, a hlavně v kontextu nezabarveném propagandou tak, jak to dělají veřejnoprávní či mainstreamová média.

Současně si jsme vědomi toho, že čím se zabýváme a čemu věnujeme energii pomáhá spoluvytvářet realitu kolem nás. A přestože situace kolem nás není růžová, vláda a její úředníci, novináři a další pěšáci páchají genocidu demokracie, nechceme tuto negativní energii valící se na nás ještě více násobit. Nebudeme tedy každý den znovu a znovu informovat o dalších válečných či kovidových hrůzách, to si zájemci stále mohou nalézt jinde. Budeme informovat o všem důležitém, ale nebudeme se zaměřovat jen na to negativní a destruktivní kolem nás. Toho pozitivního se kolem nás totiž děje velmi mnoho. Chceme, aby celkový přínos VLTAVA.news byl prospěšný a aby po přečtení našich zpráv vám nebylo špatně od žaludku. 


Protože věříme, že nás nezlomí. Že máme naději!

V Praze 8. května 2022