VLTAVA.news >> reportáž
Průvod 17. 11. na Národní třídu obrazem