VLTAVA.news >> monitor
Pondělní Vltavský monitor 6. 11.