VLTAVA.news >> ze světa
Evropa kupuje ruský plyn z Číny, který k nám jako LNG putuje po oceánu