VLTAVA.news >> z domova
50 metrů chybělo od srážky Pendolína s jiným vlakem